2021 rok zapowiada się rokiem nowych podatków i podwyżek podatków już istniejących. Jednym z nich ma być podatek od dochodu spółek kapitałowych. Mimo wielu głosów sprzeciwu, 30 listopada został ogłoszony w dzienniku ustaw akt prawny wprowadzający m.in. CIT dla spółek komandytowych. Według ustawy, każda spółka komandytowa zostanie objęta podatkiem CIT, niezależnie od jej wielkości, struktury czy posiadania kapitału zagranicznego.

Do chwili obecnej spółki komandytowe nie płaciły podatku dochodowego, zobowiązanie to odprowadzali wspólnicy rozliczając się proporcjonalnie do wielkości udziału.
Zgodnie z nowymi przepisami komplementariusz będzie mógł odliczyć kwotę podatku odprowadzonego przez spółkę komandytową proporcjonalnie do udziału w jej zysku. Z kolei komandytariusz będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości 50 % uzyskanego przez spółkę dochodu, jednak nie będzie mogło być to więcej niż 60 tys, zł.
W praktyce oznacza to, że spółki komandytowe będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu – będzie to opodatkowanie przychodów samej spółki oraz każdej wypłaty zysków do wspólników.
Spółka komandytowa zapłaci 19 % podatku lub jeśli spełni określone warunki – 9%.

Optymalizacja spółki komandytowej

W związku z wieloma apelami ze strony przedsiębiorców, pod koniec listopada w Senacie zaproponowano wprowadzenie poprawek do ustawy zobowiązującej spółki komandytowe do odprowadzania podatku CIT. Nad uwzględnieniem postulatów właścicieli firm pracują obecnie posłowie.
Liczni ekonomiści i przedsiębiorcy sugerują, że wprowadzenie powyższych zmian okaże się błędem i nie doprowadzi do optymalizacji podatkowej a jedynie znacząco się do likwidacji firm oraz obniży poziom kapitału zagranicznego w Polsce.